KOLEKCE 0

Kolekce nula, 2010

Tato výstava představuje projekt “bez názvu”. Kolekce vznikla jako Kolekce nula bez časového určení. Není to kolekce sezónní ani retrospektivní.

Kolekce je inspirována historií módy a oděvu s velmi precizním krejčovským zpracováním, představuje však oděv ryze současný, ale svým konečným konceptem přináší futuristickou vizi módy a oděvu. Jedenáct kusů do Kolekce nula jsem zvolila proto, že je osobně pokládám za ikonické. Jejich ikonický charakter neurčuje pouze skutečnost, že historicky patří mezi stěžejní prvky oděvních kolekcí a vytváří základ šatníku ženy, ale také intenzita, se kterou dokáží inspirovat jak nositelky, tak módní tvůrce.

Výběr mi umožnil pokusit se hledat nové tvarosloví pro vyjádření vztahu mezi lidskou osobností, její vlastní identitou a oděvem.

V případě Kolekce nula, poprvé prezentované na výstavě Expo 2010 v Shanghai, není vhodnou formou prezentace módní přehlídka, jelikož chci modely prezentovat tak, aby měl divák možnost vnímat je ve vztahu ke své vlastní (nebo jakékoliv jiné) osobnosti, jako elementární, nepodléhající času ve své podstatě, jako kusy, u kterých umělecké pojetí není omezeno lidským tělem a na oplátku lidské tělo ani osobnost neomezuje.

Denisa Nová, 1973

Vybrané fotografie představují skici k projektu Denisy Nové, nazvanému Kolekce nula. V práci mne inspirují vždy příběhy z přirozeného světa, příběhy bez rekvizit, stejně tak jako morální aspekty života, hledání hlubšího významu.

Snažím se zachytit zvláštnost a silu nedokonalosti, rezonanci pocitu na hranici krásy, zachytit neexistenci jednoznačného pojetí krásy.

Věřím ve vyrovnání se se sebou samým a to bez iluzí, které nám, často příliš agresivně, podsouvá svět módy.

Koncept ženské tělesnosti a ženské krásy nemůže být omezen pouze na umění zkrášlování, na design. Napůl idealisticky chci ve svých
fotografiích prosazovat nadvládu vědomí.

Pro tyto fotografie jsem se rozhodla, protože je osobně pokládám i bez těchto doprovodných slov za dostatečně čitelné - je u nich
důležitý výraz.

V mé poslední a současné tvorbě se začíná výrazně projevovat odklon od designové fotografie jako takové. V důsledku tohoto odstupu jsou neosobní, ale zároveň jsou hluboce intimní.

Čas a zkušenosti mne přirozeně vedou směrem vzdalujícím se od dokonalosti, která ubližuje krásné nedokonalé realitě.

Karin Zadrick, 1975

S Karin Zadrick spolupracuje Denisa Nová dlouhodobě.

Modul: Projekty