DESIGNBLOK 21


Designblok 2021, RENESANCE, Uměleckoprůmyslové museum-expozice

Druhá kůže. I když svlečená. Oděvní kus. Ikona. Celoživotně mě fascinuje. 

Nepodléhá času. Na každém člověku je jiná, s ní každý z nás dostává jedinečný výraz, styl. Kožená bunda. Měnící se v čase, přitom stále neměnná, prořezaná laserem, vycpaná prachovým peřím, v ochranné fólii ukrytá před viry, všeho druhu. Tak obyčejná.

Expozice je koncipována dokumentárně. Minimálně estetizovaná.

Jediným neOBYČEJNÝM designem je oděv. Ležící. Zdobený jemnou kresbou a řezy. Bezobsažný. Obsah nabývá až s konkrétním člověkem. Pak je rozehrána kosmická hra jiskření, sex-appealu a řeči beze slov.

kresby: Klára Ambrůzová

foto a koncept fotek: Karin Zadrick

Ráda vystavuji oděv bez lidí. Přitahuje mě chladná krása, prázdnota oděvu. Jakoby usnul, čekal na probuzení a naplnění smyslem. Po odění dostává smysl, život, mění se s konkrétním člověkem, v kontextu a čase. Nerozlišuji mezi galerijním oděvem a oděvem na ulici. Je to jen oděv.

Denisa Nová

Praha, 5.10. 2021

Modul: Projekty