KŘEHKÝ MIKULOV 2019

Křehký Mikulov 2019, spolupráce s keramikem Romanem Šedinou

video: David Kořínek 

modelka: Barbora Hlásná

Modul: Projekty